Greek Logo

Εγγυήσεις υγιεινής

Συστηματικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλα τα στάδια της μεταποίησης και διανομής

Εγγυήσεις υγιεινής

DSC02658_garantiesΣε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, κάθε εμπλεκόμενος επαγγελματίας στη διατροφική αλυσίδα, από τον κτηνοτρόφο έως τον τυποποιητή, είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητά του και πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσει την υγιεινή του κρέατος.

Ασφαλής και ελεγμένη διατροφή

Η αφετηρία για τις υγειονομικές εγγυήσεις είναι η ασφαλής και ελεγμένη διατροφή. Η διενέργεια επίσημων ελέγχων από τα κράτη μέλη εξασφαλίζει τον έλεγχο και την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών νομοθεσιών περί ζωοτροφών και τροφίμων. Για το λόγο αυτό, οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά, συνήθως χωρίς να έχει μεσολαβήσει προειδοποίηση και αφορούν οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης ή της διανομής. Σε αυτούς τους ελέγχους προστίθενται και οι τακτικοί αυτό-έλεγχοι που προβλέπει η Χάρτα Ορθών Πρακτικών Εκτροφής την οποία συνυπογράφουν οι κτηνοτρόφοι που δεσμεύονται για τη μάρκα Bovillage.

Συνεχής υγειονομική παρακολούθηση

Επιπλέον, μία συνεχής υγειονομική παρακολούθηση των ζώων πραγματοποιείται στο επίπεδο της φάρμας με στόχο την πρόληψη και θεραπεία τυχόν ασθενειών. Ορισμένες ασθένειες αποτελούν αντικείμενο επίσημης συλλογικής καταπολέμησης με στόχο την εξάλειψή τους: για παράδειγμα, η συστηματική εργαστηριακή ανίχνευση μεταδοτικών ασθενειών, όπως η φυματίωση, ή ακόμα η κλινική παρακολούθηση των βοοειδών για τον εντοπισμό ύποπτων για ΣΕΒ ζώων. Επιπλέον, ο έλεγχος της καλής χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων φροντίζει για την αποφυγή παρουσίας καταλοίπων στο κρέας. Ο κανονισμός ταξινομεί τις ενεργές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα κτηνιατρικά φάρμακα σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με την ανάγκη ή μη καθορισμού ανωτάτων ορίων καταλοίπων, περιγράφοντας τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την τροποποίηση ή συμπλήρωση των κατηγοριών αυτών.

Στο σφαγείο και στα εργαστήρια κοπής: υγιεινή, αλυσίδα ψύχους και υγειονομική επιθεώρηση

Στο σφαγείο, όπως και στα εργαστήρια κοπής, ο υπεύθυνος φέρει την ευθύνη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή κανόνων σε θέματα υγιεινής και ποιότητας. Όλες οι διαδικασίες διενεργούνται υπό την επιτήρηση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής Επιθεώρησης.

Σε ό,τι αφορά τα σφαγεία που έχουν ενταχθεί στη μάρκα Bovillage, 2 είδη ελέγχων πραγματοποιούνται επιπλέον από εντεταλμένους κτηνιάτρους του Γαλλικού Υπουργείου Γεωργίας.

  • Έλεγχος των ζώων για να πιστοποιηθεί η ταυτότητα, η προέλευσή και η καλή υγεία του ζώωου
  • Έλεγχος των σφάγιων πριν την πώληση τους. Στη συνέχεια το σφάγιο «σφραγίζεται», πράγμα που σημαίνει ότι φέρει πλέον μία ένδειξη υγιεινής με τον αριθμό άδειας του σφαγείου. Στη συνέχεια το σφάγιο κατευθύνεται σε ψυκτικό θάλαμο: η σωστή θερμοκρασία εξασφαλίζει τη διατήρηση των ποιοτικών, διατροφικών και οργανοληπτικών ιδιοτήτων του κρέατος.

Από το σφαγείο στο λιανεμπόριο

Καθόλη τη διάρκεια της αποθήκευσης και μεταφοράς τους, τα κρέατα διατηρούνται σε αρκετά χαμηλή θερμοκρασία ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλλοίωση της υγειονομικής τους κατάστασης.

Η θερμοκρασία των ψυκτικών θαλάμων ελέγχεται συνεχώς από τους επαγγελματίες και τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

Η θερμοκρασία των οχημάτων μεταφοράς μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου ανά πάσα στιγμή, στη διάρκεια της διαδρομής, τόσο από τις υπηρεσίες χωροφυλακής ή αστυνομίας, όσο και από τους υπαλλήλους δίωξης παραβάσεων ή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Οι θερμοκρασίες συντήρησης κρεάτων όπως ορίζονται από τους κανονισμούς είναι οι ακόλουθες:

  • ≤ + 7°C για τα σφάγια ή τα μεγάλα κομμάτια κρέατος
  • ≤+ 4°C για νωπά κομμάτια κρέατος σε ψυγείο
  • ≤ + 2°C για τον νωπό κιμά στο ψυγείο
  • ≤ – 18°C για κατεψυγμένο κρέας

Πηγή: Κέντρο Ενημέρωσης Κρέατος (CIV)

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone