Greek Logo

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Interbev, Διεπαγγελματικής Ένωσης Ζώντων Ζώων και Κρέατος Γαλλίας, της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο 207 rue de Bercy 75587 Παρίσι, Γαλλία.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης αναγνωρίζει ότι είχε τη δυνατότητα να λάβει γνώση των όρων χρήσης

Η Bovillage προσπαθεί στο μέτρο του δυνατού να εξασφαλίσει την ορθότητα και την ανανέωση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, τις οποίες διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει το περιεχόμενο, ανά πάσα στιγμή και χωρίς

Η Bovillage δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της.

Κατ’επέκταση, οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω πληροφοριών και δεδομένων πραγματοποιείται με την ευθύνη του χρήστη. Η Bovillage δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της.

Η Bovillage δεν φέρει καμία ευθύνη, ειδικότερα:

  • Για οποιαδήποτε διακοπή της ιστοσελίδας
  • Περιστατικά με bugs
  • Ζημιές από παρείσφρηση με δόλο από κάποιον τρίτο που να επέφερε διαφορές στις πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα
  • Γενικότερα για όλες τις ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, όποιες και να είναι οι αιτίες, φύση ή επιπτώσεις, που να οφείλονται στην πρόσβαση οποιουδήποτε στην ιστοσελίδα ή στην αδυναμία να εισέλθει, όπως επίσης και στη χρήση της ιστοσελίδας και/η πίστωση που να δόθηκε σε οποιαδήποτε πληροφορία προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν.

Προστασία προσωπικών δεδομένων:

  • Η Bovillage δεσμεύεται να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που ενδεχομένως να έχουν δοθεί on line από το χρήστη.
  • Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που ο χρήστης καλείται να δώσει στην Sopexa για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών υπόκειται στις διατάξεις του νόμου n° 78-17 Πληροφορικής και Ελευθεριών της 6ης Ιανουαρίου 1978.

Στο πλαίσιο αυτό, ο χρήστης διαθέτει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αφαίρεσης των προσωπικών πληροφοριών που τον αφορούν, το οποίο μπορεί να ασκήσει στέλνοντας επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: Bovillage – SOPEXA Ελλάς – Λεωφόρος Πεντέλης 72 – 152 34, Χαλάνδρι

Πολιτική Cookies:

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Δείτε αναλυτικά την πολιτική cookies.

Σύνδεσμοι:

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες του Δικτύου και άλλες πηγές του Διαδικτύου. Εφόσον η Βοvillage δεν μπορεί να ελέγξει τις ιστοσελίδες αυτές και τις εξωτερικές πηγές, δεν μπορεί συνεπώς να φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ή κάθε άλλο διαθέσιμο υλικό στις ή από τις ιστοσελίδες αυτές ή τις εξωτερικές τους πηγές. Επιπλέον, η Bovillage δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για ζημιές ή απώλειες, πραγματικές ή ισχυριζόμενες, συνεχείς ή σε σχέση με την εμπιστοσύνη που έδειξε στο περιεχόμενο, σε προϊόντα ή υπηρεσίες διαθέσιμα στις ιστοσελίδες αυτές ή σε εξωτερικές πηγές

Δικαιώματα Ιδιοκτησίας:

Η ιστοσελίδα αυτή καθώς και κάθε λογισμικό που χρησιμοποιείται κατ’ανάγκη με αυτό μπορούν να περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από το δικαίωμα της ισχύουσας πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλης νομοθεσίας. Επομένως, εκτός αντίθετης αναφοράς, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα αρχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και κάθε στοιχείο που δημιουργείται στην ιστοσελίδα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Sopexa, η οποία και δεν παραχωρεί καμία άδεια, και κανένα άλλο δικαίωμα πέρα από αυτό της επίσκεψης της ιστοσελίδας. Ειδικότερα, οι μάρκες και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία των οντοτήτων της Bovillage. Η αναπαραγωγή όλων όσων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για θέματα πληροφόρησης, και για προσωπική και ιδιωτική χρήση, οποιαδήποτε αναπαραγωγή και χρήση αντιγράφων για άλλους σκοπούς απαγορεύονται ρητά. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημιουργία παρόμοιου έργου, αλλαγή σύλληψης και συνόλου ή όποιος άλλος τρόπος ανεύρεσης του αρχικού κωδικού (με εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται από το νόμο), η πώληση, διάθεση, εκχώρηση άδειας ή παραχώρηση με όποιο τρόπο και να γίνει οποιουδήποτε δικαιώματος σχετικού με τα λογισμικά. Επιπλέον, απαγορεύεται η τροποποίηση του λογισμικού καθώς και η χρήση τροποποιημένων εκδοχών των λογισμικών και ειδικότερα (χωρίς αυτή η απαρίθμηση να είναι περιορισμένη) προκειμένου να δίνεται πρόσβαση μη επιτρεπόμενη στην υπηρεσία και να δίνεται πρόσβαση άλλη από την διεπαφή που σας παρέχει η Bovillage για το λόγο αυτό.

France-Bon-Apptit

Πρόγραμμα της Interbev. Γαλλική Διεπαγγελματική Ένωση Ζώντων Ζώων και Κρέατος

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone