Greek Logo

Ευζωία των κοπαδιών

Κτηνοτρόφοι που εφαρμόζουν κανόνες ορθής εκτροφής των ζώων

Ευζωία των κοπαδιών

«Κάθε ζώο είναι ένα ευαίσθητο ον απέναντι στο οποίο ο άνθρωπος έχει υποχρεώσεις»

Οι συνθήκες εκτροφής των ζώων επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα του παραγόμενου κρέατος. Γι’αυτό, οι Γάλλοι κτηνοτρόφοι φροντίζουν ασταμάτητα για την ευζωία των κοπαδιών τους, μέσα από την τεχνογνωσία που διαθέτουν και την καθημερινή επαφή μαζί τους.

Οι κτηνοτρόφοι έχουν όλοι υπογράψει τη «Χάρτα Ορθών Πρακτικών Εκτροφής» και έχουν δεσμευτεί να παρέχουν στα ζώα την καλύτερη δυνατή φροντίδα κατά τη διάρκεια της εκτροφής, αλλά και κατά τη μεταφορά τους στα σφαγεία.

Προκειμένου να εξασφαλίσει κανείς την ευζωία των ζώων, χρειάζεται να πληροί μια σειρά προϋποθέσεων.

Το Farm Animal Welfare Council (Συμβούλιο για την Ευζωία των Ζώων Φάρμας) συγκέντρωσε τις προϋποθέσεις αυτές σε 5 κατηγορίες. Ο πρακτικός αυτός ορισμός της ορθής μεταχείρισης και διαβίωσης των ζώων, γνωστός με την ονομασία “5 αξίες”, παρέχει το πλαίσιο για τη διαμόρφωση μιας check-list βάσει της οποίας γίνεται διάγνωση στον χώρο της φάρμας. Στη σημερινή της μορφή, η παρακάτω προτεινόμενη check-list συμπεριλαμβάνει 16 ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από τις 5 αξίες. Έτσι, για τη δημιουργία πλήρους πίνακα σε ό,τι αφορά την ευζωία των ζώων σε συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα, θα πρέπει να υπολογιστεί ο βαθμός ικανοποίησης για καθένα από τα 16 αυτά σημεία.

Πέντε αξίες Δεκαέξι ανάγκες
Απουσία πείνας,δίψας και κακής διατροφής Απουσία πείνας
Απουσία δίψας
Απουσία κακής διατροφής
Παρουσία κατάλληλων χώρων στέγασης και ανέσεων Απουσία σωματικού στρες
Απουσία κλιματικού στρες
Απουσία ασθενειών και τραυματισμών Απουσία ασθενειών
Απουσία τραυματισμών
Απουσία στρες

 

Δυνατότητα αντιστάθμισης
Ποιότητα σχέσης με τον άνθρωπο
Απουσία γεγονότος που προκαλεί στρες
και έλεγχος των περιβαλλοντικών αλλαγών
Έκφραση φυσιολογικών συμπεριφορών Διατροφική συμπεριφορά
Μετακινήσεις
Κινήσεις έγερσης – κατάκλισης – Στάσεις ξεκούρασης
Κοινές κοινωνικές σχέσεις
Ιδιαίτερες κοινωνικές σχέσεις

Ορθή μεταχείριση και μεταφορά μεγάλης διάρκειας

Η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη μεταφορά ζώντων ζώων ισχύει για όλα τα ζώα που μεταφέρονται για εμπορικούς σκοπούς.

Μεταφέρω ένα ζώο σημαίνει:

 • Σέβομαι το ζώο που βρίσκεται σε μη κανονικές συνθήκες
 • Σέβομαι τη δουλειά του κτηνοτρόφου που μερίμνησε για την καλή του διαβίωση
 • Εγγυώμαι για την ποιότητα του κρέατος, όταν το ζώο οδηγείται στο σφαγείο
 • Μειώνω τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων

Τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται πρέπει:

 • να έχουν καλό εξαερισμό και να προστατεύουν τα ζώα από τις κακοκαιρίες
 • να καθαρίζονται εύκολα
 • να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε τα ζώα να μη μπορούν ούτε να τραυματιστούν, ούτε να διαφύγουν
 • να εξασφαλίζουν καλές συνθήκες φόρτωσης και εκφόρτωσης

Η σφαγή

Η θανάτωση αποτελεί βέβαια την πλέον βίαιη πράξη στη σχέση ανθρώπου και εξημερωμένου ζώου. Η σχετική κοινοτική νομοθεσία αποσκοπεί στην αποφυγή περιττού πόνου χάρη σε επιστημονικά τεκμηριωμένες και δοκιμασμένες μεθόδους. Η υποχρεωτική αναισθησία πριν τη σφαγή ισχύει από το 1964.

Κανόνες προστασίας κατά τη σφαγή:

 • Λήψη κάθε υλικής προφύλαξης, προκειμένου τα ζώα να μην υφίστανται διεγέρσεις ή πόνους, που μπορούν να αποφευχθούν
 • Υποχρεωτική αναισθησία με εξαίρεση περιπτώσεις τελετουργικής σφαγής
 • Η μουσουλμανική ή εβραϊκή σφαγή πρέπει να γίνεται σε σφαγείο από άτομα εξουσιοδοτημένα από τους εγκεκριμένους θρησκευτικούς οργανισμούς
 • H ακινητοποίηση των ζώων πρέπει να γίνεται με μηχανικό μέσο ώστε να περιορίζεται το στρες
 • H σφαγή πρέπει να γίνεται από καταρτισμένο σε θέματα ζωικής προστασίας προσωπικό ή πλαισιωμένο από άτομο με σχετική κατάρτιση
 • Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι πρέπει να έχουν εγκριθεί με ειδική κρατική απόφαση και ο εξοπλισμός πρέπει να ακολουθεί τα κριτήρια περιορισμού του πόνου

Πηγή: Κέντρο Ενημέρωσης Κρέατος (CIV)

Η «Χάρτα Ορθών Πρακτικών Εκτροφής», περιλαμβάνει 5 βασικά σημεία:

 • Αυστηρή ταυτοποίηση των ζώων
 • Υγιή και ελεγχόμενη διατροφή
 • Συνεχείς ελέγχους υγιεινής
 • Σεβασμό στα ζώα και φροντίδα για την ευζωία τους
 • Προστασία του περιβάλλοντος

Πέρα από τις γενικές παραμέτρους που λαμβάνονται υπ’όψιν, ο σεβασμός των κανόνων προστασίας των ζώων στη φάρμα, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αλλά και στο σφαγείο, επιτρέπει την παραγωγή κρεάτων που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των καταναλωτών τόσο γευστικά, όσο και από άποψη υγιεινής και ασφάλειας.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone